THEATER LILITH

Een theaterstuk op het festival Nagt.
Een discobal is de rode draad in deze fotoreeks.

Theater
Theater
Theater

Alles of niets. Lilith, de eerste vrouw van Adam, maakt een radicale keuze om zich af te zonderen van de mensheid omdat ze niet bereid is om zich te schikken naar de patriarchale verhoudingen die God aan de mensen dicteert. Ze wordt genadeloos vervangen door Eva, de vrouw 2.0. Ze geraakt in vergetelheid en leeft voort in een zelfgekozen isolement, gedoemd tot het eeuwig leven.

Theater
Theater Theater Theater